Komisijska in konsignacijska prodaja

V naši maloprodajni in tudi spletni trgovini komisijsko prodajamo rabljeno orožje. Želimo postati največji trgovec rabljenega orožja v republiki Sloveniji. Komisijska prodaja orožja poteka v naslednjih korakih:

  • Komitent (ponavadi  je to lovec ali strelec s prebivališčem v Republiki Sloveniji) prinese v trgovino rabljeno vendar obvezno brezhibno orožje
  • Komitent in komisionar (Slogun, d.o.o.) skleneta komisijsko pogodbo s katero so opredeljena osnovna razmerja med njima (predmet prodaje, cena , provizija, roki, ostalo,…)
  • SloGun, d.o.o. rabljeno orožje, oddano v komisijsko prodajo, uvrsti v svoj prodajni program in jo poskuša prodati
  • Morebiten kupec tega orožja in komitent ob posredovanju Sloguna, skleneta kupoprodajno pogodbo ter medsebojno uredita tudi ostalo zakonsko dokumentacijo. Kupec izroči kupnino Slogunu, ta obdrži provizijo in preostanek kupnine izroči komitentu

 

Vabimo vas da tudi vi oddate svoje orožje, ki ga morebiti ne rabite več, v našo komisijsko prodajo, če pa orožje kupujete, je naša ponudba rabljenega orožja vaša enkratna priložnost, da v teh kriznih časih za relativno nižjo ceno kupite solidno orožje.

Pri konsignaciji v bistvu gre za isti pravni posel kot pri komisiji, s to razliko, da pri konsignaciji kot komitent nastopajo tuje ali domače pravne osebe.

Zadnje dodano